Svet-Stranek.cz
www.addpace.firemni-web.cz
Add pace - kurýrní služby - nonstop

Všeobecné obchodní podmínky:www.addpace.firemni-web.cz

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Add pace


 

1. Tyto "Podmínky" se vztahují na přepravní služby poskytované zasilatelem, ledaže pro danou službu byly vydány obchodní podmínky zvláštní. Od těchto "Podmínek" se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody Zasilatele a Příkazce.

 

2. Tyto "Podmínky" jsou závazné pro Příkazce od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se Zasilatelem. Příkazce je ve výlučném smluvním vztahu pouze se Zasilatelem a v žádném případě s jakoukoliv další osobou, kterou Zasilatel sjedná pro přepravu zásilky.

 

Zásilka:

 

1. Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má Zasilatel povinnost dopravit Příjemci a to v souladu s podmínkami.

 

2. Zásilka musí být zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nepoškodila jiné zásilky, dopravní prostředky, nezpůsobila újmu na zdraví kurýra nebo i třetím osobám. Taktéž musí obsahovat adresu odesílatele i příjemce.


 3. Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně, v českém jazyce, u zásilek zasílaných do zahraničí v jazyce státu destinace, vždy však latinkou.