Svet-Stranek.cz
www.addpace.firemni-web.cz
Add pace - kurýrní služby - nonstop

Platební podmínky:www.addpace.firemni-web.cz

Platební podmínky

1.) Smluvní cena bude zaplacena na základě faktury - daňového dokladu - splatné do 10 dnů od data vystavení. Faktura bude vystavována jednou měsíčně za přepravy uskutečněné v předchozím kalendářním měsíci. Přílohou faktury bude seznam všech uskutečněných přeprav v průběhu předchozího kalendářního měsíce.


2.) Sankce za pozdní úhradu faktury (není-li platba připsána na účet v den splatnosti) +15% z celkové fakturované částky a následně za každý den z prodlení 1% z dlužné částky.


3.) V případě prodlení s uhrazením ceny není firma Add pace povinna plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Toto rozhodnutí musí být oznámeno zákazníkovi.


4.) Hromadná zásilka v rámci Prahy:
Jednorázový rozvoz většího množství zásilek z jedné adresy na území celé Prahy v dohodnutém čase. Cena této přepravy je vypracovávána individuálně a závisí především na počtu adresátů (nikoliv zásilek).


5.) Individuální zákazník, hradí celou částku za přepravu zásilky ihned kurýrovi, který na místě vydá příjmový doklad.